Hỗ Trợ Trực Tuyến
Thiết kế website theo giao diện có sẵn hoặc theo yêu cầu
Trả khoản phí duy nhất
  • 1.990.000đ
  • 2.490.000đ
  • 3.490.000đ
  • 6.490.000đ
trọn gói

Liên hệ ngay bạn nhé!

!! Error at loading Slider Revolution 5.0 Extrensions.
Local Filesystem Detected !
Put this to your header:
<script type="text/javascript" src="//sentora.vn/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/extensions/revolution.extension.slideanims.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="//sentora.vn/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/extensions/revolution.extension.actions.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="//sentora.vn/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/extensions/revolution.extension.layeranimation.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="//sentora.vn/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/extensions/revolution.extension.kenburn.min.js"></script>